Guvernanta corporativa

Chromosome Dynamics SA.

Forul decizional cel mai înalt al Societății este Adunarea Generală a Acționarilor, față de care se subordonează Administratorul unic. Administratorul unic asigură conducerea executivă a Societății, îndeplinind și funcția de Director General și reprezentant al Societății în raport cu terții. Acesta este ales pe o perioadă de doi ani, actualul mandat având valabilitate până la data 28.07.2023.

Conducerea

Ionel Mugurel Gabriel

Director General

Administratorul unic al Societății este domnul IONEL Mugurel Gabriel, fondator și acționar principal al Chromosome Dynamics S.A., cu o participație de 74.86% la capitalul social, care asigură și funcția de Director General. Domnul Mugurel IONEL are o experiență de peste 10 ani în domeniul agribusiness, trecând, de-a lungul carierei sale prin toate stadiile necesare cunoașterii temeinice a acestui domeniu: agent de vânzări, director zonal, director regional, director naţional, ultima sa activitate - anterior înființării propriei companii - desfășurându-se în cadrul companiei Norofert, pe postul de director executiv, pe o perioadă de 3 ani. Chiar dacă a excelat și s-a făcut cunoscut în domeniul vânzărilor, fondatorul afacerii Chromosome Dynamics și-a dat seama că una dintre dorințele sale principale este aceea de a contribui la modernizarea domeniului agribusiness în România și de a susține agricultura prin soluții IT&AI inovatoare, ceea ce a dus la un parcurs de business firesc către acest segment al pieței.

LinkedIn - Profil

Burdusel Anca

Director Executiv

Doamna Burdușel are o vastă experiență în agribusiness, anterior funcției ocupate în Chromosome Dynamics deținând funcția de referent departament legal și referent administrativ în cadrul companiei Norofert S.A. și referent administrativ al societății BHS Bio Innovation SRL din București. Doamna Burdușel este specializată în strategii de piață, operațiuni dezvoltare strategică și aspecte de natură juridică, contribuind la succesul operațiunilor societăților anterior menționate. Domeniul de expertiză al doamnei Burdușel în cadrul societății emitente vizează asistarea permanentă a Directorului General în vederea realizării obiectului contractelor, coordonarea și eficientizarea activităților operaționale ale Companiei și consolidarea liniilor de business, propunerea și proiectarea planurilor de afaceri pe termen scurt și mediu și urmărirea îndeplinirii corespunzătoare a BVC, redactarea ofertelor de servicii B2B, monitorizarea contractelor active cu partenerii și colaboratorii, cercetare de piață și propunerea de produse own-branded pentru plasare în regim white-label, realizarea rapoartelor de prospectare a pieței și poziționarea în piață a Companiei, urmărirea activă a pieței de producție de fertilizanți și PPP ecologice și raportarea datelor, planificarea și organizarea de întâlniri cu furnizorii și potențiali clienți, elaborarea strategiei de monetizare a instrumentelor noi deținute de Societate, identificarea, cercetarea și valorificarea de noi oportunități de piață; implementarea strategiilor de dezvoltare și a celor de marketing digital; gestionarea potențialului tehnologic, material, financiar și uman al Societății și eficientizarea costurilor etc. Doamna Anca Burdușel nu deține participații la capitalul social al Emitentului.

Descarca curriculum vitae

Documente

Contact

Biroul nostru principal este situat în Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7, Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, Bucuresti, interior Cotroceni Business Center.

Chromosome Dynamics S.A.
CIF RO42234198, J40/1800/2020

Bulevardul Iuliu Maniu, nr.7, Corp A, Scara 2, Etaj 4, Sector 6, Cod. 061072, Bucharest, Romania

(Tel) 0739.616.751

(Web) contact@chromosome-dynamics.com

...
Certificari Chromosome Dynamics